پروفیل

پروفیل قوطی

پروفیل قوطی از مقاطع فلزی مورد توجه است که در صنعت و ساختمان سازی اهمیت زیادی دارد. قوطی پروفیل آهنی نسبت به دیگر پروفیل های فلزی از جمله استیل و آلومینیومی پرکاربرد تر است. پروفیل قوطی انواع گوناگونی دارد که از قوطی پروفیل های مستطیل و مربع درساختمان سازی، صنایع خودروسازی و ساخت نرده، در و پنجره و همچنین ساخت پایه ی میز و صندلی نیز استفاده می شود. پروفیل ستونی یا همان قوطی ستونی، قوطی های با مقاطع بزرگتر هستند که در ساختن ستون ها و اسکلت فلزی در ساختمان سازی کاربرد دارند.

انواع مختلفی از پروفیل ها در بازار ایران موجود است و شرکت های ایرانی عمده ی بازار پروفیل را در دست دارند؛  اما از آن جا که تنوع و گستره ی آنها بسیار زیاد است، کاربران و سازندگان در انتخاب آنها دچار مشکل می شوند. قابل توجه است که واردات پروفیل فقط در موارد خاصی اتفاق می افتد.                                                                         

قابل ذکر است قیمت این محصول طبق کاهش یا افزایش قیمت آهن تغییر می کند ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که قیمت این محصول نسبت به سایر محصولات از جمله میلگرد، به عنوان یک کالای نهایی صنعت تولید، دچار نوسانات کمتری می شود.

 

پروفیل مربع
پروفیل مستطیل