نبشی و ناودانی

نبشی

نبشی از مقاطع فولادی و یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی است که به دو حالت منفرد و مرکب تولید   می شود و کاربرد های مختلفی در سازه ها دارد. نبشی ها عناصر سازه را به یکدیگر متصل می کنند. از جمله موارد استفاده ی آنها اتصال پل ها به ستون و ستون ها به فوندانسیون است. در سازه های آسانسور نیز نبشی لقمه که نوعی از انواع نبشی است، به کار می رود. لازم به ذکر است که مشخصه ی شناخت نبشی ها اندازه ی بال و ضخامت آنهاست.

ناودانی

ناودانی پروفیلی با مقطع فولادی است که شکل سطح مقطع آن از دو بال عمودی به شکل U و یک جان افقی تشکیل شده است؛ همچنین دارای انحنای گرد در زوایای داخلی مقطع است. ناودانی ساختمانی در پروژه های ساختمانی، تجهیزات ساخت و ساز، چارچوب، ترمیم بناهای معماری، ماشین آلات و غیره کاربرد دارد.

نبشی
سپری
ناودانی سبک
ناودانی سنگین