میلگرد

میلگرد از مصالح مهم فولادی پرکاربرد در ساختمان هاست که برای استحکام بخشیدن و تقویت بتن در سازه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای مقاومت فراوانی در مقابل نیروهای چرخشی و کششی است و به همین علت به عنوان یک مکمل پراهمیت برای بتن شناخته می شود. میلگرد ها تا حد بسیار زیادی از شکستن و خرد شدن بتن جلوگیری می کنند. در حفره ی درون بلوک ها نیز میلگردهایی به سبب افزایش کشش آنها تعبیه می شود. جنس میلگردها اغلب فولادی است. چرا که ضریب انبساط دمایی فولاد و بتن به هم نزدیک است که این امر از رخ دادن واکنش ها در بتن در دماهای مختلف ممانعت می کند. 

قیمت میلگرد با نوسانات دلار تغییر می کند و ثابت نیست؛ البته افزایش قیمت مواد اولیه ی آنها مثل آهن و فولاد و گندله نیز در افزایش قیمت میلگرد موثر است.

 

 

میلگرد ساده
میلگرد آجدار
میلگرد آلیاژی