لوله

لوله ها نقش بسیار مهمی در پروژه های مختلف دارند؛ چرا که انتقال صحیح و مطمئن سیالات در اغلب پروژه ها یک امر بسیار جدی و حائز اهمیت است. در نتیجه، کیفیت لوله های انتقال برای مهندسان و طراحان اهمیت بسیاری دارد. در طرح های بزرگ قیمت لوله ها هم دارای اهمیت می شود؛ بنابراین، انتخاب لوله با قیمت و کیفیت مناسب، نیازمند دانش و تجربه ی بسیاری است. قطر و ضخامت لوله ها بر اساس واحد اندازه گیری میلی متر است و محاسبه ی وزن لوله ها طبق  فرمول چگالی آهن انجام می شود. البته می توان با استفاده از فرمول ها و جداول ارائه شده در سایت این کار را به راحتی انجام داد. لوله ها دارای انواع مختلفی هستند که به همین دلیل، قیمت آنها تنوع زیادی پیدا می کند.

لوله روغنی
لوله سیاه
لوله گالوانیزه
لوله مانسمان